חיפוש חיפוש
search

השכרת קומת משרדים בגודל של כ -222 מ"ר במרכז מסחרי איתן

מספר מכרז
חוזר פ"ק מס' 3/2017
תאריך אחרון להגשה:
16/11/2017
עלות מסמכי המכרז:
200 ש"ח
תיאור המכרז:

לקבלת מסמכי המכרז לעיון –מכרז חוזר פק 03.2017 השכרת קומת משרדים בגודל כ-222 מר

סיור מציעים יתקיים ביום שני ה- 6.11.2017 בשעה 12:00 בבניין המועצה המקומית קצרין, במרכז איתן.

פרוטוקול פתיחה + החלטה – לחץ כאן