חיפוש חיפוש
search

השכרה של משרדים בגודל כ- 127 מ"ר במרכז מסחרי איתן

מספר מכרז
פ"ק מס' 2/2018
תאריך אחרון להגשה:
22/02/2018
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח לא כולל מע"מ
תיאור המכרז:

מכרז פ"ק מס' 2/2018 – השכרה של משרדים בגודל כ- 127 מ"ר במרכז מסחרי איתן

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – לחץ כאן

סיור מציעים ביום שני ה – 5.2.2018 בשעה 12:00 בכניסה למשרדי המועצה.