חיפוש חיפוש
search

הפעלת שלטי פרסום

מספר מכרז
פ"ק מס' 6/2017
תאריך אחרון להגשה:
23/11/2017
עלות מסמכי המכרז:
500 ש"ח + מע"מ
תיאור המכרז:

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז פק 06.2017 הפעלת שלטי פרסום בקצרין ובאזור תעשיה קצרין

סיור מציעים הינו חובה, יתקיים ביום שלישי ה- 7.11.2017 בשעה 12:00 ממשרדי החברה לפיתוח קצרין.