חיפוש חיפוש
search

החלפת שילוט עירוני ותיירותי בקצרין

מספר מכרז
מכרז מס' 29/2017
תאריך אחרון להגשה:
02/11/2017
עלות מסמכי המכרז:
3,000
תיאור המכרז:

מכרז מס' 29/2017 – החלפת שילוט עירוני ותיירותי בקצרין

לקבלת מודעת פרסום לחצו כאן – פרסום – מכרז החלפת שילוט עירוני ותיירותי בקצרין

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז שילוט חלק א'

מכרז שילוט חלק ב'

כתב כמויות חלק ג' – כתב כמויות חלק ג

פרוטוקול פתיחה + החלטה – לחץ כאן