חיפוש חיפוש
search

בדיקות גנטיות לצואת כלבים

מספר מכרז
מכרז מס' 25/2017 - בקשה לקבלת מידע (RFI)
תאריך אחרון להגשה:
26/09/2017
תיאור המכרז:

מכרז מס' 25/2017 – בקשה לקבלת מידע (RFI)  – בדיקות גנטיות לצואת כלבים

למודעה מודעה לפרסום RFI בדיקת צואה לכלבים

דרישות מפורטות בנושא בדיקות גנטיות לצואת כלבים RFI בדיקת צואה 3.9.17