דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 296

פרוטקול ישיבת מליאה 296- מיום 3.3.19

על סדר היום :

  1. דיון בדוח ביקורת היתרי בניה 2017
  2. דיון בדוח רישוי עסקים הנדסה
  3. דיון בדוח ביקורת חוזרת שירות וטרינרי
  4. דיון בנושא גוונים
  5. הצעות לסדר