חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 291

פרוטוקול מליאה מס' 291 – מיום שני 14.5.18פרוטוקול ישיבת מליאה 291

על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול קודם (290)
2. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא ביטוח
3. עדכון בנושא ביטחון ע"י אוגדה 210 ( דיון בדלתיים סגורות).
4. תבר"ים
5. מינוי נציגים לוועדות המועצה
6. הצעה לסדר : ש.רואס- הנחה בארנונה לתושבים המשרתים במילואים באופן פעיל.

טבלת תברים 291