חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 283

פרוטוקול ישיבת מליאה 283 מס'  4/2017 – פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 283

מיום שני בתאריך 12.6.2017.

על סדר היום :

  1. אישור פרוטוקול קודם 282
  2. דירות רחוב חוקוק
  3. תבחינים לתמיכות לשנת 2018 – תבחינים לתמיכות 2018
  4. תברים – עותק של העברות מקרנות ולקרנות מאי 2017
  5. דיון בדוח רבעוני 1.2017 – דוח רבעוני1.2017
  6. "דג הגולן" מחיקת חובות