חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 283 – שלא מן המניין

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 283 –  4/2017 – מליאה שלא מן המניין בנושא ארנונה

מיום שני בתאריך 12.6.2017.

על סדר היום :

    1. צו ארנונה לשנת 2018 – צו ארנונה 2018
    2. עדכון תעריפי ארנונה ע"פ חוק- משרד הפנים – עדכון תעריפי ארנונה לשנת 2018