חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 279

פרוטוקול מס' 279

מיום 12.12.2016

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 278

פרוטוקול ועדת הקצאות     לקובץ המלא לחצו כאן

פרוטוקול ועדת תמיכות      לקובץ המלא לחצו כאן

אישור צירוף רשויות           לקובץ המלא לחצו כאן

דו"ח רבעוני                      לקובץ המלא לחצו כאן

 

לפרוטוקול 279  לחצו  כאן