חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 278

פרוטוקול מס' 278

מיום 21.11.2016

 

על סדר היום:

אישור פרוטוקול 277

תב"רים                לחצו כאן

חוו"ד פינת חי       לחצו כאן

הארכת יום לימודים   לחצו כאן

פרוטוקול ועדת בקורת אוגוסט 2016    לחצו כאן

שאילתא חבר מועצה אורי זכריה          לחצו כאן

פרוטוקול 278             לחצו כאן