חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 277

פרוטוקול מס' 277

מיום  28.09.2016

 

על סדר היום :

 

אישור פרוטוקול מס' 276

דו"ח בקורת מפורט לשנת 2015               לחצו כאן

דו"ח רבעוני מס' 2 לשנת 2016                לחצו כאן

דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015          לחצו כאן

חוק עזר איכות סביבה לקצרין 2016           לחצו כאן

פרוטוקול מס' 277                                   לחצו כאן