חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 275

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 275 –  6/2016 – פרוטוקול מליאה 275

מיום שלישי בתאריך 12.7.16

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים קודמים
  2. ועדות מועצה
  3. תב"רים
  4. מינוי נציג במועצה דתית
  5. יום לימודים ארוך- הצגת הפעילות

נספחים:

שאילתא – יוני גרוסמן

הארכת יום הלימודים גמלא עדכני

עותק של העברות מקרנות ולקרנות יולי 2016