חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 274

פרוטוקול מליאה מס' 274

מיום 14.6.2016

על סדר היום:

 

מאזן חפ"ק לשנת 2015  לחצו כאן

מאזן נופי גולן לשנת 2015  לחצו כאן

נוהל תרומות לחצו כאן

לפרוטוקול המלא לחצו כאן