חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 273

פרוטוקול מס' 273

מיום 09.05.2016

על סדר היום:

 

דיווחי ראש מועצה

אישור פרוטוקול מס' 272

קריטריונים להנצחה לחצו כאן

תב"רים לחצו כאן

ועדת הקצאות לחצו כאן

דו"ח כספי תאגיד מי התנור לשנת 2015 לחצו כאן

 

לפרוטוקול המלא לחצו כאן