חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 271

פרוטוקול מליאה מס' 271

מיום  08.03.2016

על סדר היום:

עדכונים שוטפים

תבחינים להקצאת מקרקעין   לחצו כאן

דו"ח רבעוני                        לחצו כאן

מכרז שירותים ציבוריים        לחצו כאן

תב"רים                             לחצו כאן

שאילתא אורי זכריה            לחצו כאן

פרוטוקול מליאה מלא          לחצו כאן