חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 270

פרוטוקול מליאה מס' 270

מיום 20.1.2016

על סדר היום:

נוהל אחזקת בהמות

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות

דיווחים שוטפים

לקריאת הקובץ המלא לחצו כאן