חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול 269

פרוטוקול מליאה מספר 269

מיום 15.12.2015

על סדר היום:

אישור פרוטוקולים מס' 266,267,268

דיון בדו"חות כספיים רבעון 3 דיון במאזן כספי רבעון 3

מצבת כ"א

עדכון תקציב

לקבלת הפרוטוקול המלא לחצו כאן…