חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול שלא מן המניין – ביטוח

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין – מליאה שלא מן המניין בנושא ביטוח
יום שני בתאריך 23.4.2018

על סדר היום:
1. החלטה בנושא מכרז הביטוח