חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול מליאה 292

פרוטוקול מליאה מס' 292 – מיום שני 16.7.18

על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול קודם (291) – פרוטוקול מליאה 292

2. תיקון תב"רים

3. תב"רים – תברים מעודכנים – סופי

4. הצגת דו"חות כספיים מועצה מקומית 2017 – דוח מבוקר חתום 2017

5. הצגת דו"חות כספיים מבוקרים – חפ"ק, מתנ"ס ומוזיאון עתיקות הגולן – דוחות כספיים פארק קצרין 2017דוחות כספיים מתנס 2017דוחות כספיים חפק 2017