חיפוש חיפוש
search

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין – 13.8.2018

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין – 13.8.2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא הזדהות סייעות

על סדר היום :

  1. הזדהות הסייעות במועצה
  2. בחירת ועדת בחירות
  3. בחירות יו"ר ועדת בחירות
  4. מיקומן של הקלפיות