מצ"ב לוח זמני נסיעות שעון, הכולל שני עדכונים בימי שישי:

קו 51 היוצא מטבריה בשעה 14:30 יאוחר לשעה 14:35

קו 57 היוצא מקצרין בשעה 13:30 יוקדם לשעה 13:20

לוח זמנים שעון חורף 2020.pdf