תושבי רובע אפק,

שימו לב

מצגת עם תוכנית ההסדרה כפי שהוצגה במפגש התושבים לאתר המועצה

alt-3-afek_SEPTEMBER2020-bdika.pdf

רובע אפק - שיתוף ציבור - להצגה_30-9-2020.pdf

רובע אפק-חלוקה למגרשים.pdf