דחית מועדים

בניה עצמית בקצרין

שכונת רובע 11

62 מגרשים (לבניית 73 יח"ד)

הרשמה והגרלה

מכרז מספר צפ/412/2019

רשות מקרקעי ישראל מודיעה ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת

כי המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד לתאריך 01/06/2020 בשעה 12:00 בצהריים  בדיוק.

ביתר תנאי המכרז שפורסמו לא חל כל שינוי.