אז זה הקישור מוזמנים להצטרף
https://bot.munibiz.org.il