פרטי הילד

מגדר * שדה חובה

פרטי ההורים

נספחים וקבצים


יש להוריד את הטופס המצורף למלא ולהעלות בשדה הנ"ל.

כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לגן ילדים / בית ספר

שאלון גנים ילידי 2018

שאלון גנים ילידי 2018 אנגלית

שאלון גנים ילידי 2018 רוסית