דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: פ"ק מס' 5/2017 - השכרת תא 5 מתחת לטריבונות של מגרשי הטניס סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/11/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 01/12/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מחיר: 200 ש"ח

לקבלת מסמכי המכרז לעיון – מכרז פק 05.2017 השכרה של תא 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס

סיור מציעים יתקיים ביום שני ה- 6.11.2017 בשעה 10:00 במתחם הטריבונות.

פרוטוקול פתיחה + החלטה - לחץ כאן