דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז מס' 11/2017 - אשכול גני איה עבודות שיפוץ שלב א' סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 01/10/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 31/10/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה -  אשכול גני איה עבודות שיפוץ שלב א פתיחה והחלטה