דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 19/2017 - מכרז פומבי לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי "קצריחי"

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2017 - מכרז פומבי לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי "קצריחי" סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 24/07/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 23/08/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מחיר: 1,000 ש"ח

מכרז לביצוע עבודות להפעלה ותחזוקה של פינת החי- הקצריחי למודעה מודעה מכרז פינת חי

לעיון במסמכי המכרז

מכרז פינת חי סופי 192017 - עותק

לצפייה בקובץ לחץ כאן