דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז מספר 01/2017 - בי"ס גמלא, שיפוץ והתאמה למרכז צעירים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 22/05/2017 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/06/2017 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מחיר: 2500 ש"ח

בי"ס גמלא, שיפוץ והתאמה למרכז צעירים

סיור קבלנים ביום 09.02.2017  בשעה 12:00. יציאה ממשרדי מחלקת הנדסה.

מועד אחרון להגשת מסמכים : 19.02.2017 בשעה 12:00 עלות מכרז - 2500 ש"ח

לפרטים נוספים ורכישת מכרז : 04-6969664

הגשת מכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה, הגב' לילך גבע.

  פתיחת מעטפות + החלטת הוועדה - מכרז 1.2017 התחדשות בית ספר גמלא שיפוץ והתאמה למרכז צעירים פתיחה והחלטה