דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 25/2021 לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2021 לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 17/08/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/08/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

מכרז  מס' 25/2021

ביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC)  לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה

סיור קבלנים יתקיים בתאריך  12.09.21 בשעה 12:00.  יציאה ממשרדי המועצה, מחלקת גזברות – סיור חובה

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז : 30.09.21 בשעה 12:00

 

עלות מכרז : -.500₪.

לפרטים נוספים ורכישת מכרז ניתן לפנות אל מחלקת גזברות בטל: 04-6969630

הגשת המכרז במועד הנקוב במשרדה של מנכ"לית המועצה מקומית, הגב' לילך גבע.

 

קובץ שאלות הבהרה:

מסמך תשובות לשאולות הבהרה- עמדות טעינה קצרין .pdf