דלג לתוכן העמוד

מכרז כ"א פומבי מס' 33/2021 - עובד/ת סוציאלי/ת טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 33/2021 - עובד/ת סוציאלי/ת טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 15/08/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)