דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי כ"א מס' 24/2021 למחלקה לשירותים עירוניים דרוש/ה מנהל/ת איכות הסביבה ופסולת

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז פומבי כ"א מס' 24/2021 למחלקה לשירותים עירוניים דרוש/ה מנהל/ת איכות הסביבה ופסולת סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 27/06/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 04/07/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)