דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז 11/2021 - מתנ"ס מרכז ספורט - אספקה והתקנת מעלון אנכי סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 28/04/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 18/05/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

סיור מציעים יתקיים ב3.5.2021 בשעה 10:00

את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת ההצעות עד יום 18.5.2021 בשעה 12:00.