דלג לתוכן העמוד

קול קורא - למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים לצורך השכרה קצרת מועד של כלי רכב לרווחת תושבי העיר

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: קול קורא - למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים לצורך השכרה קצרת מועד של כלי רכב לרווחת תושבי העיר סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/04/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 28/04/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

למסמכי הקול הקורא ולנספחים:

קול קורא רכב שיתופי.pdf

שאלות והבהרות - קול קורא - רכב שיתופי.pdf

קובץ מענה לשאלות הבהרה.pdf