דלג לתוכן העמוד
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 6/2021 - עו"ס לסדרי דין ועו"ס לחוק נוער סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 03/03/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

פרסום פומבי- מכרז 6-2021 - עוס לסדרי דין.pdf