דלג לתוכן העמוד

מכרז כ"א חיצוני מס' 4/2021 - עו"ס קהילתי צח"ש (צוות חירום/חוסן יישובי) משרה מותנית

שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 4/2021 - עו"ס קהילתי צח"ש (צוות חירום/חוסן יישובי) משרה מותנית סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 03/03/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2021 02:00 עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

פרסום פומבי - מכרז 4-2021 - עוס קהילתי צחש.pdf