שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: 48/2021 - מתן שירותי דוברות ויחסי ציבור קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2022
שם המכרז: מכרז מס' 45/2021 מכרז הסעות לתלמידים לשנה"ל תשפ"ב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2021\41 לניהול והפעלת מרכז לשירותי רפואה דחופה בקצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2021 לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 17/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2021
שם המכרז: מכרז 28/2021 - אספקה והתקנת מערכות מיגון ובקרה במבנה קריית הממשלה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 33/2021 - עובד/ת סוציאלי/ת טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 30/2021 - דרוש/ות סייע/ות לגני ילדים (מספר משרות) קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 27/2021 דרוש/ה עו"ס מועדוניות ועו"ס לחוק נוער קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: דרוש/ה מדריך מוגנות לבתי הספר ולמרחב הציבורי בקצרין קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: מכרז 22-2021 - עוס קהילתי צחש קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2021
שם המכרז: פרסום פומבי - מכרז 27-2021 - עוס מועדוניות וחוק נוער קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2021
שם המכרז: פרסום פומבי- מכרז 26-2021 - בודקת בקשות להיתרי בנייה קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2021
שם המכרז: מכרז 27/2021 עו"ס מועדניות ועו"ס לחוק הנוער קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/07/2021
שם המכרז: דרוש/ה מוקדן/נית למוקד 106 ומוקד רואה קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 19/2021 דרוש/ה מנהל/ת מדור גנים והגיל הרך קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 22/2021 דרוש/ה עו"ס קהילתי צח"ש (צוות חירום/חוסן יישובי) קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: דרושים/ות סייעות מחליפות לגני ילדים קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי כ"א מס' 24/2021 למחלקה לשירותים עירוניים דרוש/ה מנהל/ת איכות הסביבה ופסולת קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז 15/2021 הזמנה לקבלת הצעות לקבלת שירותים משפטיים קבועים (חיצוניים) עבור מועצה מקומית קצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2021
שם המכרז: מכרז 19-2021 - מנהל מדור גנים והגיל הרך קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/06/2021
שם המכרז: קול קורא מס' 01-2021 - להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 03/06/2021
שם המכרז: מכרז 18/2021 - להפעלת שירותים ציבוריים מרכז איתן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2021
שם המכרז: מכרז 16/2021 - השכרה של תא מס' 3 תחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 28/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 20/05/2021
שם המכרז: מכרז 11/2021 - מתנ"ס מרכז ספורט - אספקה והתקנת מעלון אנכי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 07/2021 - לבחירת גורם לניהול והפעלת נופי גולן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/05/2021
שם המכרז: קול קורא - למתן זכות שימוש במקומות חניה עירוניים לצורך השכרה קצרת מועד של כלי רכב לרווחת תושבי העיר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/04/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 9/2021 - דרוש/ה מפקח תכנון ובנייה קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 8/2021 - דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בנייה קטגוריה: כ"א סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 5/2021 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2021
שם המכרז: מכרז כ"א פומבי מס' 6/2021 - עו"ס לסדרי דין ועו"ס לחוק נוער קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 4/2021 - עו"ס קהילתי צח"ש (צוות חירום/חוסן יישובי) משרה מותנית קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2021
שם המכרז: מכרז כ"א חיצוני מס' 3/2021 - רכז/ת נתיבים להורות קטגוריה: כ"א סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2021
שם המכרז: מכרז 0112021 - סלילת כבישים אזור התעשיה קצרין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2021

חזור למכרזים פעילים