חיפוש חיפוש
search

תמיכות 2018

המועצה המקומית קצרין מזמינה בזאת הצעות לוועדת תמיכות

לקבלת קובץ הנחיות פרסום תמיכות 2018

לקבלת חוברת תמיכות קובץ תמיכות