חיפוש חיפוש
search

תמיכות לשנת 2019

המועצה המקומית קצרין מזמינה להגיש בקשה לתמיכות לשנת 2019

לטופס הבקשה לחצו כאן

פרסום – מועצה מקומית קצרין בקשות לתמיכה מתקציב המועצה לשנת 2019 –  לחץ כאן

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2019 – לחץ כאן