פרטי התקשרות 

טבלת אנשי קשר - רווחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחל מועטי מנהלת מחלקת רווחה 04-6969646 revahaq@qatzrin.muni.il
רעות שחר מזכירה 04-6969646 revahaq@qatzrin.muni.il
שולמית קראווני עו"ס נוער 04-6969981
עידית היקס עו"ס נוער 04-6969984
ברנו סימקין עובדת זכאות 04-6969986
אהובה אייזנברג פקידת סעד 04-6969642
תמי אגוזי עו"ס 04-6969941
אביגיל לוי עו"ס קהילתית 04-6969688
גולן מזרחי עו"ס נוער 04-6969682
אביטל גולן עו"ס קהילתית 04-6969647
חופית גיספן גביש ותיקים עולים 04-6969686
סוניה קוגן עו"ס מעולים 04-6969643
עופרה זולטי עו"ס סדרי דין 04-6969644