פרטי התקשרות

שמעון אברהם
רכש ופיתוח כלכלי
04-6969656

בכל עת ניתן להצטרף למאגר היועצים והספקים לצורך כך ניתן לפנות אל מחלקת הרכש במייל: rechesh@Qatzrin.muni.il
1. טבלת מאגר ספקים – לחץ כאן
2. טבלת מאגר יועצים –
טבלת יועצים 1
טבלת יועצים 2
3. הודעות ועדת התקשרויות

טבלת התקשרות

ועדת התקשרויות