כל עסק הנמצא ברשימת העסקים המפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013. חייב ברשיון עסק.