חיפוש חיפוש
search

מכרזים

בעמוד זה תוכל/י למצוא את מכרזי המועצה, כולל מכרזי כ"א.

בכל אחד מן המכרזים ניתן יהיה לקבל מידע לגבי המכרז, אופן ההגשה, זמן ההגשה ומחלקה רלוונטית לצורך הבהרות.

במכרזי בינוי ניתן יהיה לצפות בהחלטת הועדה

מס' מכרז
שם מכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר מכרז
מכרז 34/2018
שם מכרז:
כתב כמויות – מכרז 34/2018 – מקצרין מתנ"ס מרכז ספורט – מיכלי איזון
תאריך אחרון להגשה:
17/01/2019   12:00
מספר מכרז
מכרז חוזר פק 33/2018
שם מכרז:
מכרז חוזר מס' פק 33/2018 – השכרה של תא מס' 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
תאריך אחרון להגשה:
17/01/2019  
מספר מכרז
מכרז הסעות 32/2018 פרוטוקול
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 32/18 – מכרז הסעות ילדים
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
מרכז כ"א 29/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א פומבי מס' 29/2018
תאריך אחרון להגשה:
26/12/2018  
מספר מכרז
שם מכרז:
קול קורא – יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית
תאריך אחרון להגשה:
20/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פק 33/2018
שם מכרז:
מכרז פק 33/2018 – השכרה של תא מס' 5 מתחת לטריבונות מגרשי הטניס בקצרין
תאריך אחרון להגשה:
27/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פומבי כא 27/2018
שם מכרז:
מכרז פומבי כ"א 27/2018
תאריך אחרון להגשה:
25/11/2018  
מספר מכרז
מכרז הסעות 32/2018
שם מכרז:
מכרז מס' 32/2018 – הסעות תלמידים
תאריך אחרון להגשה:
13/12/2018  
מספר מכרז
מכרז כ"T מס 28/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א – 28/2018 – מזכיר/ה לביה"ס דרכי נעם
תאריך אחרון להגשה:
06/12/2018  
מספר מכרז
מכרז כ"א 30/2018
שם מכרז:
מכרז כ"א מס' 30/2018 – גזבר/ית מועצה
תאריך אחרון להגשה:
06/12/2018  
מספר מכרז
מכרז פק 31/2018
שם מכרז:
מכרז פק 312018 – מבנה להשכרה בגודל כ-154 מ"ר במרכז מסחרי איתן
תאריך אחרון להגשה:
20/12/2018  
מספר מכרז
24/2018
שם מכרז:
מכרז 24-2018 – מרכז צעירים קצרין, עבודות ריהוט קבוע
תאריך אחרון להגשה:
25/10/2018  
מספר מכרז
26/2018
שם מכרז:
מכרז 26/2018 – עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי היישוב
תאריך אחרון להגשה:
15/10/2018  
מספר מכרז
25/2018
שם מכרז:
מכרז 25 – 2018 – מתנ"ס מרכז ספורט אספקה והתקנת מעלון
תאריך אחרון להגשה:
03/10/2018  
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 14/2018 – נקיון רחובות, טיאוט ומנוף ברחבי קצרין
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 23/2018 – בית ספר נופי גולן השלמת גוונים שלב ב' חלק ראשון
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 11/2018 – בית ספר גמלא החדש אולם התכנסות
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז ביטוח רכוש וחבויות 4/2018
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 18/2018 – נופי גולן גוונים שלב א' ומרכז פסגה שיפוץ ושדרוג
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
שם מכרז:
פרוטוקול מכרז 02/2018 – הנגשת משרדים בגודל 127 מ"ר, מרכז איתן
תאריך אחרון להגשה:
 
מספר מכרז
16/2018
שם מכרז:
מכרז תוספת ממ"מים במרכז המסחרי ובגני ילדים
תאריך אחרון להגשה:
04/06/2018   12:00