חיפוש חיפוש
search

המחלקה לשירותים חברתיים

רחל מועטי
מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים
04-6969646
04-6969694
revahaq@qatzrin.muni.il
בניין המועצה, קומת שניה, מרכז מסחרי איתן, ת.ד 28
צור קשר
04-6969646
04-6969694

קביעת פגישה