פרטי התקשרות

 
ז'אנה סוקולונקו
מזכירת לשכה
04-6969610
04-6969609
לילך גבע
מנכ"לית המועצה
04-6969610
04-6969609
שירן צרויה
מנהלת שירותים דיגיטליים
04-6969610
04-6969609
יאנה רייכמן
ראש מטה
04-6969610
04-6969609
דימי אפרצב
ראש המועצה
04-6969610
050-9469467
04-6969609
קרן אהרן ביתאן
דוברת
04-6969606
04-969609