פרטי התקשרות 

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
צבי בודנהיימר מנהל מחלקת חינוך 04-6969602 Chinuch@Qatzrin.muni.il
רחל שוהם מזכירה 04-6969640 Chinuch@Qatzrin.muni.il
נועה קליין קב"ס 04-6969637 kabas2@qatzrin.muni.il
אבישי כהן קב"ט מוסדות חינוך 04-6969687 bitahonmos@qatzrin.muni.il
יעל אגימן מנהלנית 04-6969663 yaela@qatzrin.muni.il
אמירה נחום רכזת גנים 04-6969638 amiran@qatzrin.muni.il
 
האגף מאגד בתוכו את תחומי החינוך הפורמאלי, הבלתי פורמאלי והשירותים החברתיים ועוסק בבניית מדיניות חברתית בנוגע לילדי קצרין-החל מהגיל הרך ועד הגיוס – בשיתוף הורים, אנשי חינוך וגורמים טיפוליי. בנוסף, האגף עוסק ביצירת רצף חברתי מקיף לשם מימוש החזון החינוכי "מתווה שבע האבנים", על ידי קיום ממשקים שוטפים. כמו כן האגף מקדם את תחומי איכות הסביבה בממשק עם המחלקה לשירותים עירוניים. כל זאת תוך קיום רב-שיח יעיל, מקצועי ומכובד, המיישם עקרונותיו גם על חברי הקהילה ועובדי החינוך.
 
לפניכם טופס בקשה להנחה בהזנה אותו יש לשלוח לגבי' יעל אג'ימן yaela@qatzrin.muni.il
לפניכם טופס ויתור הזנה בגנים אותו יש לשלוח לגב' אמירה נחום amiran@qatzrin.muni.il