דימי אפרצב
ראש המועצה
04-6969610
050-9469467
04-6969609
טניה בגון
חברת מועצה
054-6310753
אנה גרוסמן
חברת מועצה
054-9165363
שימי נמימי
חבר מועצה
050-7669999
אלי מרדכי
חבר מועצה
050-9272575
שרון רואס
חברת מועצה
054-6491188
יוני גרוסמן
חבר מועצה
054-433300
לילך לייבוביץ'
חברת מועצה
052-6785196
שרון לבקוביץ'
חבר מועצה
052-3597309