חיפוש חיפוש
search

חברה לפיתוח קצרין

 • שם החברה             –         החברה לפיתוח קצרין בע"מ.
 • מס' ח.פ.                 –         510868987
 • חזון החברה             :         פיתוח וגידול פעילותה הכלכלית של המועצה המקומית קצרין לטובת השגת יעדיה.

שמות חברי דירקטוריון החברה:

 1. דימי אפרצב – יו"ר
 2. לילך גבע
 3. אורן משולמי – מנכ"ל
 4. סמי (שמואל) בר לב
 5. מנחם אריה
 6. לילך שרייבר
 7. שרון לבקוביץ'
 8. דב יוגב