חיפוש חיפוש
search

ועדת חקירה להקמת איגוד מסוג אשכול רשויות

קובץ: כתב מנדט

מודעת פרסום – הקמת הוועדה

מנדט הוועדה המלא יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים בכתובת: http://www.moin.gov.il/